Kyröskosken työterveysasema

Hammareninkatu 10
Kyröskoski 39200
Puhelin(03) 256 39555