Laadunhallinta

Asiakastyytyväisyys on toiminnan ja laadun kehittämisen tärkein syy. Lisäksi laadunhallinta lisää organisaation henkilöstön työtyytyväisyyttä ja sitä kautta työhyvinvointia.

Suomen Työterveys ry:llä on käytössä IMS Toimintajärjestelmä, joka toimii myös toiminta- ja laatukäsikirjana. IMS:ssä pohjana on Euroopan laatupalkintomallin (EFQM) kriteerit; johtajuus, henkilöstö, strategia, kumppanuudet, prosessit ja resurssit. Toimintajärjestelmä tukee myös ISO 9001-, 14001- sekä OHSAS 18001 vaatimuksia. Toimintajärjestelmämme ja laadun kehittämisestä työyksiköissä vastaavat yrityksen johto, johtava hoitaja ja johtava lääkäri, ja kehittämisessä on mukana koko työtiimi.